Karjeras attīstībai

Kopā analizējam, attīstam un pilnveidojam.

Ko darīt, kad nezini ko darīt?

Zīmējam karti profesionālajiem džungļiem, rodot kopīgas atbildes, apzinot esošās prasmes, vēlmes un nākotnes mērķus.

Darba rutīna

Padomi kā tajā nepazust un saglabāt degsmi darīt.                                                                                                                           

Personīgais zīmols

Kā sevi labāk parādīt darba devējam? Esošā zīmola analīze un konsultācija kā to pilnveidot.