Darba devēja un darbinieka atbildības vadība

Darba attiecības

Darba devēja un darbinieka attiecību regulējošo dokumentu sagatavošana. 

Iekšējā dokumentācija

Personāla vadības procedūru, nolikumu un politiku izstrāde, audits un atjaunošana uzņēmuma nepieciešamībām un efektīvam darbam.

Sadarbības pārtraukšana

Darba attiecību pārtraukšanas procesa koordinēšana, tai skaitā sarunu vešana, kā arī aprūpētā darba uzteikuma sagatavošana.