Pilna cikla personāla atlase no praktikanta līdz valdes loceklim

Pirms atlases uzsākšanas

Atlases un darbinieku piesaistes stratēģijas izstrāde. 

Kandidāta profila definēšana. 

Vakances apraksta izstrāde - sludinājuma sagatavošana.

Darbinieku atlase

CV skrīnigs. 

1.atlases posma nodrošināšana vai pilns atlases cikls.

Kandidātu uzrunāšana "Head Hunting".

Jaunajiem darbiniekiem

Darba piedāvājumu sagatavošana.

Darba uzsākšanas procesa izstrāde un ieviešana

 

"Pre-boarding" un "On-boarding".