Iekšējā komunikācija

Saturs

Komunikācijas materiālu sagatavošana.

Pasākumi

Darbinieku sabiedrisko pasākumu plānu sastādīšana, organizēšana un koordinēšana.

Sapulces

Sapulču/konferenču/darba grupu plānošana un koordinēšana (no norises vietas līdz detalizētam dienas plānam).