Mācību un darbinieku attīstības risinājumi

Ko mācīt?

Mācību vajadzību apzināšana, definēšana, apmācību plāna sastādīšana.

Kas mācīs?

Piemērotākā risinājuma un mācību nodrošinātāja atrašana.

Ikdienas atbalsts

Konsultācijas vadībai efektīvam darbam ar darbiniekiem.