Personāla vadības stratēģijas izstrāde dažādām situācijām un laika posmiem

Cilvēkkapitāla plāns

Ņemot vērā uzņēmuma darbības virzienus, specifiku, esošo situāciju un veicot izpēti un analīzi, izstrādājam plānu par piemērotāko darbinieku skaitu, amatiem un funkcijām, kas uzņēmumā būtu nepieciešami.

Darba devēja tēls

Ņemot vērā uzņēmuma pozīciju tirgū, esošo situāciju ar darbiniekiem un nākotnes biznesa plāniem, veicam darba devēja tēla stratēģijas izstrādi un realizāciju.