top of page

RISE up HR  privātuma  politika.

Mums  ir  būtiski,  lai  jūsu  personas  dati  tiktu  apstrādāti  atbildīgi.    Šajā  privātuma politikā  aprakstīts,  kā  “Rise up HR”  vāc,  pārvalda,  apstrādā,  glabā  un  kopīgo  jūsu personas  datus.

INFORMĀCIJA PAR DATU APSTRĀDES PĀRZINI    

Personas  datu  apstrādes  pārzinis  ir  SIA  “Rise up HR”,  reģistrācijas  numurs: 40203246924,  juridiskā  adrese:  Rīga, Dzegužu iela 3-8, LV-1007, tālrunis  +371 29343921,  mājaslapa  www.riseuphr.lv.

 

DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN JURIDISKAIS PAMATS Mēs  vācam  un  apstrādājam  personas  datus  šādiem  mērķiem:  pakalpojumu sniegšana;  komercdarbības  plānošana  un  analītika,  darbinieku atlase. Mēs  izmantojam  mums  iesniegtos  personas  datus  tikai  saskaņā  ar  spēkā esošajiem  datu  aizsardzības  tiesību  aktiem.  Datu  apstrāde    vienmēr  tiek  veikta, pamatojoties  uz  Vispārīgās  datu  aizsardzības  regulas  6.  panta  juridiskajiem pamatiem.  Mūsu  darbiniekiem  un  trešo  personu  pakalpojumu  sniedzējiem  ir pienākums  ievērot  datu  konfidencialitāti.  

 

PERSONAS DATU VĀKŠANA Mēs  vācam  tikai  identificējamus  personas  datus  vai  informāciju,  kuru  konkrēti  un brīvprātīgi  iesniedz  mūsu  klienti,  darbinieki  un  sadarbības partneri.     Mēs  saņemam  ierobežotu  identificējošu  informāciju,  piemēram,  vārdu,  uzvārdu, amata  nosaukumu,  uzņēmuma  adresi,  e-pasta  adresi,  telefona  numuru.  Vietnes apmeklētāji  var  nosūtīt  mums  e-pastu,  iekļaujot  lietotāja  ekrāna  vārdu,  e-pasta adresi, kā  arī  jebkādu  papildu  informāciju, kuru  lietotājs  vēlēsies  iekļaut savā  ziņā.  

 

KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU DATUS Lai aizsargātu jūsu datus, mēs regulāri veicam attiecīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, regulāri pārbaudām un atjauninām mūsu drošības sistēmas. Piekļuve Jūsu personas datiem ir pieejama tikai tām personām, kurām šī informācija ir nepieciešama to darba pienākumu izpildei. Saviem darbiniekiem nodrošinām regulāras apmācības un instrukcijas datu aizsardzības jomā. Mēs rūpīgi pārbaudām visus pakalpojuma sniedzējus, kas mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā jūsu personas datus. Mēs izvērtējam, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši mūsu uzdevumiem, norādījumiem, instrukcijām un tiesību aktu prasībām.

 

DATU KOPĪGOŠANA Jūsu datus mēs varam nodot apstrādei datu saņēmējiem - tādas personas var būt datubāžu programmatūras uzturētāji, datubāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, tiešie mārketinga pakalpojumu sniedzēji, rēķinu sagatavošanas un nosūtīšanas pakalpojumu sniedzēji,  videonovērošanas nodrošinātāji. Mūsu iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Mūsu sadarbības partneriem ir jānodrošina jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar mums noslēgto rakstisko vienošanos, kas cita starpā paredz jebkuru jūsu datu neatgriezenisku dzēšanu pēc mūsu dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās. Mūsu izvēlētie pakalpojumu sniedzēji ir rūpīgi atlasīti, un mēs pieprasām, lai tie izmantotu atbilstošus līdzekļus, kas aizsargātu jūsu datu konfidencialitāti un nodrošinātu jūsu personīgās informācijas drošību.  Par jūsu personas datu apstrādi jebkurā gadījumā ir atbildīgs personas datu pārzinis SIA “Rise up HR”.  

 

SĪKDATNES Sīkdatne ir neliela teksta datne, kuru jūsu apmeklētā tīmekļa vietne nosūta uz jūsu pārlūkprogrammu un saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē. Tas palīdz tīmekļa vietnei atcerēties informāciju par jūsu apmeklējumu. Izmantojot “Rise up HR” tīmekļa vietnes, jūs piekrītat sīkdatņu uzglabāšanai un piekļuvei. Sīkdatnes tiek lietotas, lai fiksētu informāciju par to, kā esat izmantojis mūsu mājaslapu un kāda veida informāciju esat tajā meklējuši. Teksta datni spēj nolasīt tikai šī tīmekļa vietne, tādēļ šai informācijai nevar piekļūt neviens cits. Sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai vietne darbotos, bet tās nodrošina labāku pārlūkošanas kvalitāti. Šīs sīkdatnes ir iespējams dzēst vai bloķēt, bet tādā gadījumā atsevišķas šīs vietnes iespējas var nedarboties pienācīgi. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai jūs personiski identificētu, un tā netiek izpausta trešajām personām.  

 

 ATTEIKUMA TIESĪBAS Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, lūgt savu personas datu labošanu vai dzēšanu, vēršoties pie datu apstrādes pārziņa SIA “Rise up HR” (mutiski vai rakstiski).  

KĀ UZZINĀT DATUS, KAS PAR MANI TIEK GLABĀTI, UN KĀ VEIKT TAJOS LABOJUMUS? Mēs labprāt sniegsim jums informāciju par jūsu datiem, kas pie mums tiek glabāti un kā mēs tos izmantojam. Ja šie dati ir neprecīzi, mēs tos izlabosim. Par šiem jautājumiem lūdzam mums rakstīt info@riseuphr.lv. Mums ir būtiski, lai jūsu personas dati tiktu apstrādāti atbildīgi.  

bottom of page