top of page

Trūkst resursu, lai kvalitatīvi strādātu ar personāla vadības jautājumiem?

Ir jautājumi personāla vadībā uz kuriem grūti sameklēt atbildes?

Mums ir risinājumi!      

                                                                       

Pilna spektra personāla vadības pakalpojumi

PERSONĀLA VADĪBAS STRATĒĢIJA

Personāla vadības stratēģijas izstrāde dažādām situācijām un laika posmiem.

 • Cilvēkkapitāla plāns - Ņemot vērā uzņēmuma darbības virzienus, specifiku, esošo situāciju un veicot izpēti un analīzi, izstrādājam plānu par piemērotāko darbinieku skaitu, amatiem un funkcijām, kas uzņēmumā būtu nepieciešami.

 • Darba devēja tēls - Ņemot vērā uzņēmuma pozīciju tirgū, esošo situāciju ar darbiniekiem un nākotnes biznesa plāniem, veicam darba devēja tēla stratēģijas izstrādi un realizāciju.  

HR Strategy

DARBINIEKU ATLASE

Pilna cikla personāla atlase no praktikanta līdz valdes loceklim.

 • Atlases un darbinieku piesaistes stratēģijas izstrāde

 • 1.atlases posma nodrošināšana vai pilns atlases cikls.

 • Kandidātu uzrunāšana "Head Hunting".

 • Darba uzsākšanas procesa izstrāde un ieviešana

 • "Pre-boarding" un "On-boarding".

Recruitment
Engadment

DARBINIEKU IESAISTE UN LOJALITĀTE

Laba sadarbība ar darbiniekiem un lojālu komanda.

 • Motivācijas rīki - Motivācijas un novērtējuma programmu izstrāde un ieviešana, kā arī labumu, priekšrocību izstrāde un ieviešana.

 • Atbalsts vadītājiem - Vadītāju konsultācijas un apmācības ceļā uz veiksmīgāku sadarbību ar darbiniekiem. Atbalsts maksimālu komandas rezultātu sasniegšanai.

 • Darba izpilde - Darba izpildes un snieguma novērtēšanas procesa izstrāde un ieviešana. No mērķa līdz rezultātam.

 • Darba samaksa -Darba samaksas formāti un instrumenti darbinieku motivēšanā un biznesa mērķu sasniegšanā.

 • Personāla vadības komunikācijas plāns iekšējai un ārējai komunikācijai, kā arī darbinieku pasākumi. 

 • Mācību vajadzību apzināšana, definēšana, apmācību plāna sastādīšana. Piemērotākā risinājuma un mācību nodrošinātāja atrašana.

ATBILDĪBAS VADĪBA

Darba devēja un darbinieka atbildības vadība.

 • Darba attiecības - Darba devēja un darbinieka attiecību regulējošo dokumentu sagatavošana. 

 • Iekšējā dokumentācija - Personāla vadības procedūru, nolikumu un politiku izstrāde, audits un atjaunošana uzņēmuma nepieciešamībām un efektīvam darbam.

 • Sadarbības pārtraukšana - Darba attiecību pārtraukšanas procesa koordinēšana, tai skaitā sarunu vešana, kā arī aprūpētā darba uzteikuma sagatavošana.

work liability

Jūs domājat par biznesu - mēs par jūsu darbiniekiem!

Sazinieties ar mums 

Tālr.: +371 22522052

personals@riseuphr.lv

Adrese - Latvija, Rīga, Skandu iela 7

bottom of page